Artikel ‘Running on Flowers’ in WD Trucks

NOVER Logistics wil voorloper zijn in het transport. En dan vooral groen en duurzaam. Voortgekomen uit kwekers staat NOVER midden in de handel, met als doel de kweker te ontzorgen.

Transport is een essentiële schakel in de keten van teler naar handel. Flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de transporteur ontzorgt de kweker. Onze kernwaardes staan centraal in het bedrijf. We denken met onze klant mee en proberen te ontzorgen. Naast de transportdiensten biedt NOVER ook andere logistieke dienstverlening. We verzorgen voor diverse klanten in-, uit- en opslag van goederen, voorraadbeheer en orderpicking.” Efficiëntie staat ook centraal bij NOVER. “Iedere lege plek in de laadruimte is zonde van de ruimte en een belasting voor het milieu. Er wordt continu gelet op een hoge beladingsgraad.

BEHOEFTE KENNEN
Danny Overgaag ziet toekomst in het transport. Door voorloper te zijn als het gaat om materieel maar vooral ook door de manier waarop NOVER georganiseerd is. “Onze achtergrond als kweker is een groot voordeel; het geeft ons duidelijk inzicht in de behoeften van de klant. Dit resulteert in een optimale wederzijdse klantrelatie. Bij NOVER is alles mogelijk; transport in volle wagens, per pallet of via groupage. Afnemers hebben zoveel mogelijk te maken met dezelfde chauffeurs, die de procedure ter plekke kennen. Ook bieden we geconditioneerde opslagruimte voor bloemen die nog geen eindbestemming hebben. Deze worden of aangeboden bij de klok, of worden op een andere manier afgezet. Deze facetten van onze dienstverlening worden enorm gewaardeerd.”

VOOROP LOPEN
Nover Logistics wil ook voorop lopen als het gaat om zorg voor het milieu. Al eerder was NOVER Logistics betrokken bij een project met biodiesel. “Dat was een groot succes maar je moet kritisch kijken naar de kostprijs van biodiesel en de landbouwgrond die je onttrekt aan de voedselproductie. Nu stappen we in het LNG-project, ook daar hebben we kritisch naar gekeken. Wij vinden dat subsidies bijvoorbeeld niet de drijvende kracht achter een dergelijk project mogen zijn. Het moet een krachtige, op zichzelf staande business case zijn. Voor ons gevoel is LNG voor de lange termijn. Het wordt aanpoten, maar in het voorjaar gaan we echt rijden. Dual Fuel is de ideale keuze.”

Geef een reactie